Sertifikācija un atzinumi

Sertifikācija

Sertifikācijas nolikums
http://www.lasua.lv/media/sertifikacijas_nolikums.doc

Pieteikums sertifikāta saņemšanai
http://www.lasua.lv/media/pieteikums_sertifikata_sanemsanai.doc

Maksa par sertifikāciju:

 • 700 EUR par pieteikumu sertificēties vienā no norādītajām jomām
 • 75 EUR par katru papildus jomu
 • 450 EUR par uzraudz\ibu vienā no jomām ( vismaz reizi 5 gados)
 • 50 EUR par katru papildus jomu
Sertificēti:

Nr.
p.k

Nosaukums
reģistrācijas nr.

1

2

3

4

5

6

Pamats sertifikāta izdošanai

Sertifikāta nr.

Derīguma
termiņš

1.

SIA "Jēkabpils pakalpojumi"
reģ. Nr
45403006010

X

X

 

 

 

X

Sertifikācijas komisijas lēmums Nr.1 no 07.04.2009.

AAS 01 2009

06.04.2014.

2.

A/S "BAO"
reģ. Nr
40003320069

 

X

X

X

X

X

Sertifikācijas komisijas lēmums Nr.1 no 07.04.2009.

AAS 02 2009

06.04.2014.

3.

SIA "ZAAO"
reģ. Nr
44103015509

X

X

X

 

 

X

Sertifikācijas komisijas lēmums Nr.1 no 07.04.2009.

AAS 03 2009

06.04.2014.

4.

SIA "Komunālo uzņēmumu kombināts"
reģ. Nr
48703000438

X

X

X1

 

 

X

Sertifikācijas komisijas lēmums Nr.2 no 08.09.2009.

AAS 04 2009

07.09.2014.

5.

SIA "Dobeles komunālie pakalpojumi"
reģ. Nr
45103000466

X

X

X

 

 

X

Sertifikācijas komisijas lēmums Nr.2 no 08.09.2009.

AAS 05 2009

07.09.2014.

6.

SIA "Jūrmalas ATU"
reģ. Nr
40003309841

X

X

X1

 

 

X

Sertifikācijas komisijas lēmums Nr.2 no 08.09.2009.

AAS 06 2009

07.09.2014.

7.

SIA "ALBA"
reģ. Nr
44603000098

X

X

 

 

 

X

Sertifikācijas komisijas lēmums Nr.2 no 08.09.2009.

AAS 07 2009

07.09.2014.

8.

SIA "Vidzemes serviss"
reģ. Nr
40003568033

X

X

 

 

 

X

Sertifikācijas komisijas lēmums Nr.2 no 08.09.2009.

AAS 08 2009

07.09.2014.

9.

SIA "Liepājas RAS"
reģ. Nr
42103023090

X

X

X

X

X

X

Sertifikācijas komisijas lēmums Nr.2 no 08.09.2009.

AAS 09 2009

07.09.2014.

10.

SIA "Ķilupe" 
reģ. Nr
40003399703

X

X

X

 

 

 

Sertifikācijas komisijas lēmums Nr.3 no 12.11.2009.

AAS 10 2009

10.11.2014

11.

SIA "NORDIA" 
reģ. Nr
42101010231

X

X

 

 

 

 

Sertifikācijas komisijas lēmums Nr.3 no 12.11.2009.

AAS 11 2009

10.11.2014

12.

SIA "Vides serviss" 
reģ. Nr
43603000807

X

X

X

X

X

 

Sertifikācijas komisijas lēmums Nr.3 no 12.11.2009.

AAS 12 2009

10.11.2014

13.

SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" 
reģ. Nr
43603022128.

X

X

X

X

 

 

Sertifikācijas komisijas lēmums Nr.4 no 08.12.2009.

AAS 13 2009

07.12.2014.

14.

SIA "Eko Osta" 
reģ. Nr
40003428805

X

X

 

 

 

 

Sertifikācijas komisijas lēmums Nr.4 no 08.12.2009.

AAS 14 2009

07.12.2014.

15.

SIA "Meliorators J"
reģ. Nr
40103069401

 

 

 

 

X

X

Sertifikācijas komisijas lēmums Nr.5 no 20.01.2010

AAS 15 2010

19.01.2015

16.

SIA "Lautus"
reģ. Nr
40003361014

 

X

X

X

X

 

Sertifikācijas komisijas lēmums Nr.6 no 20.04.2010

AAS 16 2010

19.01.2015.

17.

SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"
reģ. Nr
41203001052

X

X

X

X

X

 

Sertifikācijas komisijas lēmums Nr.6 no 20.04.2010

AAS 17 2010

19.04.2015

18.

SIA "EKO
Kurzeme"
reģ. Nr
42103030389

X

X

 

 

 

X

Sertifikācijas komisijas lēmums Nr.7 no 08.09.2010

AAS 18 2010

07.09.2015

19.

SIA "EKO Rīga"
reģ. Nr
40003667382

X

X

 

 

 

X

Sertifikācijas komisijas lēmums Nr.7 no 08.09.2010

AAS 19 2010

07.09.2015

20.

SIA "Madonas namsaimnieks"
reģ. Nr
47103000233

X

X

X1

 

 

 

Sertifikācijas komisijas lēmums Nr.8 no 26.04.2011

AAS 20 2011

25.04.2016

21.

SIA "Eko Latgale"
reģ. Nr
41503024980

X

X

X1

X

 

 

Sertifikācijas komisijas lēmums Nr.9 no 13.09.2011

AAS 21 2011

13.09.2016

22.

AS "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums"
reģ. Nr
41503002447

X

X

 

 

 

 

Sertifikācijas komisijas lēmums Nr.9 no 13.09.2011

AAS 22 2011

13.09.2016

23.

SIA "Ludzas apsaimniekotājs"
reģ. Nr
42403015020

X

X

X2

X

 

X

Sertifikācijas komisijas lēmums Nr.10 no 15.12.2011

AAS 23 2011

14.12.2016

24.

SIA "Vidusdaugavas SPAAO"
reģ. Nr
55403015551

X

X

X1

 

X

X

Sertifikācijas komisijas lēmums Nr.11 no 07.11.2012

AAS 24 2012

06.11.2017


Kolonnas:
1. Sadzīves atkritumu savākšana,pārvadāšana;
2. Atkritumu konteineru apsaimniekošana;
3. Atkritumu dedzināšana, uzglabāšana un noglabāšana;
4. Bīstamo atkritumu savākšana,pārvadāšana;
5. Atkritumu pārstrāde;
6. Atkritumu pārkraušana, šķirošana.

Piezīmes:
1 - Atkritumu uzglabāšana un noglabāšana.

 

Atzinumi

Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību:
Ministru kabineta noteikumi Nr.703

Kārtība, kādā tiek veikta atkritumu apsaimniekotāja tehnisko iespēju veikt atkritumu apsaimniekošanas darbības novērtēšana 

Pārbaudes akta paraugs

Atzinuma paraugs


Komisijas sastāvs
Komisijas priekšsēdētājs:

 • Armands Nikolajevs, LASUA izpilddirekcijas vadītājs

Komisijas locekļi:

 • Māris Grīnfelds, SIA Liepājas RAS, Valdes loceklis
 • Valdis Uburģis, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas valdes loceklis
 • Alvils Grīnfelds, SIA Jelgavas komunālie pakalpojumi, Valdes loceklis,  Zemgales reģions
 • Indra Rassone, SIA  Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra, Valdes pr-tāja, Piejūras reģions
 • Ģirts Kuplais, SIA ZAAO, Ziemeļvidzemes reģions
 • Aigars Metlāns, SIA Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība, Valdes pr-tājs, Austrumlatgales reģions
 • Ainārs Veliks, SIA Eko Latgale, Valdes loceklis, Dienvidlatgales reģions
 • Andis Kracis, SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, nozares vadītājs, Ventspils reģions
 • Aldis Amantovs, SIA Alba 5, Valdes pr-tājs, Malienas reģions
 • Jānis Daģis, SIA Vidusdaugavas SPAAO, Valdes pr-tājs, Vidusdaugavas reģions


Maksa par atzinumu sniegšanu

 • Pirmreizējā par darbību vienā apsaimniekošanas reģionā: 45EUR
 • Papildus tehniskie izdevumi izbraukšanai uz vietas: līgumcena