Vadība

LASUA valdes sastāvs 2017.gads 

Jānis Vilgerts 
AS „BAO"
Valdes priekšsēdētājs 

Aivars Sirmais
SIA „ZAAO"
Valdes priekšsēdētāja vietnieks poligonu apsaimniekošanas jautājumos

Normunds Niedols 
SIA „Liepājas RAS"
Valdes priekšsēdētāja vietnieks sabiedrisko attiecību jautājumos 

Jānis Ābeltiņš 
SIA „Geo Consultants”
Valdes priekšsēdētāja vietnieks stratēģijas jautājumos. 

Armands Nikolajevs 
Valdes loceklis, izpilddirekcijas vadītājs

Linda Tijone

SIA „Vides serviss"


Valdes loceklis 

Aigars Metlāns

SIA Austrumlatgales AAO

Valdes loceklis

Jurģis Ugors

SIA „Pilsētvides serviss"

Valdes loceklis

Gaitis Celms

Ventspils domes SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts"

Valdes loceklis

Imants Stirāns

SIA „Getliņi Eko”

Valdes loceklis 

Agris Markss

SIA „Ragn- Sells ”

Valdes loceklis 

Māris Simanovičs

SIA „Eco Baltia Vide”

Valdes loceklis

Jānis Lapsa

SIA „Zaļā Josta”

Valdes loceklis

Guntars Levics

SIA „Clean R"

Valdes loceklis

Jānis Melbārdis

SIA „Jelgavas KP”

Valdes loceklis

Aleksejs Jankovskis

SIA „Zemgales Eko”

Valdes locekli