Par mums

Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija” (LASUA) ir sabiedriska organizācija, kas dibināta 1996. gada aprīlī un darbojas uz statūtu pamata. Asociācijā šobrīd ir vairāk nekā 50 biedri, kas kopumā aizņem gandrīz 90% no kopējā Latvijas tirgus apjoma Mūsu biedri ir profesionāli uzņēmumi, kas nodarbojas ar sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, savākšanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārkraušanu, pārstrādi, apglabāšanu un rūpniecisko atkritumu izvešanu, kā arī sniedz virkni citus komunālos pakalpojumus. 

LASUA misija ir pārstāvēt savu biedru ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses, sekmējot sociāli atbildīgu atkritumu saimniecības uzņēmumu kompleksu attīstību Latvijā. Mēs aktīvi aizstāvam savu biedru intereses un esam vienīgā profesionālā organizācija, kas pārstāv atkritumu apsaimniekošanas nozari attiecībās ar valsts institūcijām. 

Lai īstenotu savas darbības mērķus, mēs aktīvi strādājam vairākās profesionālās un ar mūsu biedru darbu saistītās organizācijās. LASUA ir Latvijas Darba Devēju konfederācijas biedrs un piedalās arī Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu amatniecības padomē, Vides konsultatīvajā padomē, Vides aizsardzības fonda konsultatīvajā padomē, kā arī Latvijas zaļās jostas valdē. LASUA ir rezultatīva sadarbība arī ar Latvijas iepakojuma asociāciju un Latvijas Pašvaldību savienību, kā arī ar citām ar atkritumu saimniecību saistītām organizācijām. 

Mēs esam nopietna profesionāla organizācija un ar mums rēķinās. 

Jānis Vilgerts
Valdes priekšsēdētājs

 

LASUA biedri apsaimnieko vairāk kā 1 miljonu m3 atkritumu gadā. 

Kopējais LASUA biedru apgrozījums pārsniedz 30 milj. eur gadā. 

Kopējais LASUA biedru darbinieku skaits ir vairāk kā 3000. 

LASUA biedru kopējā valstij nomaksāto nodokļu summa pārsniedz 3 milj. Ls, tai skaitā dabas resursu nodoklis vairāk kā 200 tūkst. Ls 

Mūsu darbs ir nodrošināt savu biedru un sabiedrības intereses. LASUA:

 • aktīvi līdzdarbojas valsts likumdošanas izstrādē, iesniedzot kompetentām valsts institūcijām priekšlikumus atkritumu saimniecības problēmu risināšanā;
 • veic kvalificētu uzņēmumu speciālistu apmācību un asociācijā pārstāvēto uzņēmumu sertifikāciju
 • nodrošina asociācijas biedru savstarpēju sadarbību un pieredzes apmaiņu;
 • organizēt kopēju atkritumu apsaimniekošanas tehnikas iegādi
 • informē asociācijas biedrus par normatīvajiem aktiem un aktualitātēm likumdošanā, kā arī sniedz informāciju par jaunākajām tehnoloģijām atkritumu apsaimniekošanas nozarē
 • nodrošina konsultatīvu palīdzību asociācijas biedriem
 • izstrādā vienotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu sistēmu starp asociētajiem uzņēmumiem

LASUA šobrīd darbojas komisijas, kurās var aktīvi strādāt ikviens mūsu biedrs: 

 • likumdošanas komisija
 • tehniskā komisija
 • ekonomiskā komisija
 • komisija darbam ar citām organizācijām, masu medijiem, sabiedrības izglītošanu

LASUA izpilddirektors ir Armands Nikolajevs.